ΚΛΑΣΙΚΑ ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ

Ολόκληρο καλοψημένο αμύγδαλο & λεπτή επικάλυψη ζάχαρης

Κουφέτο Αμυγδάλου VIENNA SUPREME MED
400 (±10) τμχ/kg

100.5 Λευκό, Ματ

Κουφέτο Αμυγδάλου VIENNA SUPREME
300 (±10) τμχ/kg

100.5-1 Λευκό, Ματ

Κουφέτο Αμυγδάλου STANDARD No 1
320-340 (±10) τμχ/kg

100.1 Λευκό, Ματ
100.10 Λευκό, Γλασέ
100.1-2 Λευκό & Ροζ, Ματ

Κουφέτο Αμυγδάλου STANDARD No 2
240-260 (±10) τμχ/kg

100.2 Λευκό, Ματ
100.20 Λευκό, Γλασέ
100.2-2 Λευκό & Ροζ, Ματ

Κουφέτο Αμυγδάλου με ΧΡΩΜΑ
290-310 (±10) τμχ/kg

100.7 Splash, Ματ
100.4-12 Ροζ έντονο, Γλασέ
100.4-6 Γαλάζιο, Γλασέ
100.1-0 Ροζ, Ματ

Συσκευασία: .04 κουτί 4kg, .01 κουτί 1kg, .02 κουτί 500g